Цинкорот® 25 mg таблеткиИнформация за продукта

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://zinkorot.bg/wp-content/uploads/2021/09/Zinkorot.png
https://zinkorot.bg/wp-content/uploads/2020/03/blue_triangle_01-1.png

Цинкорот® 25 mg таблеткиКакво съдържа

Цинкорот® 25 mg таблетки е лекарствен продукт без лекарско предписание.
Активното вещество е: цинков оротат дихидрат.

  • Една таблетка съдържа 157,36 mg цинков оротат дихидрат (еквивалентни на 25 mg цинк);
  • Специална комбинация на цинк и оротова киселина.
Цинкорот® 25 mg таблетки
Приложение

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в листовката на продукта, която можете да намерите тук или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 

Дозировка и начин на приложение

Препоръчителната доза е:

Възрастни и юноши (12-17 години)
Препоръчителната доза е 12,5 – 25 mg цинк (= ½ – 1 таблетка Цинкорот® 25 mg таблетки) дневно.

Употреба при деца
При деца на възраст 6-11 години препоръчителната доза 12,5 mg цинк (= ½ таблетка Цинкорот® 25 mg таблетки) дневно.
Да се прилага при деца, само когато те могат безопасно да погълнат лекарството.

Деца под 6 годишна възраст
Цинкорот® 25 mg таблетки не трябва да се прилага при деца под 6 годишна възраст.
Други фармацевтични форми могат да бъдат по-подходящи за приложение при тази възрастова група.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Продължителност на употреба

Продължителността на лечението зависи от причината за цинкoвия дефицит и от успеха на лечението.

Фертилитет, бременност и кърмене

Тъй като няма достатъчно опит при хора, а експериментите с животни показват тератогенен ефект, лекарствени продукти със съдържание на цинк трябва да се прилагат при бременност и кърмене, само ако е налице клинично установен и доказан цинков дефицит. В този случай не съществува ограничение в прилаганата доза на Цинкорот® 25 mg таблетки по време на бременност и кърмене.

За деца

Употреба при деца
При деца на възраст 6-11 години препоръчителната доза 12,5 mg цинк (= ½ таблетка Цинкорот® 25 mg таблетки) дневно.

Да се прилага при деца, само когато те могат безопасно да погълнат лекарството.

Деца под 6 годишна възраст
Цинкорот® 25 mg таблетки не трябва да се прилага при деца под 6 годишна възраст.
Други фармацевтични форми могат да бъдат по-подходящи за приложение при тази възрастова група.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. 

Много редки (може да засегнат по малко от 1 на 10 000 пациенти): В началото лечението с цинкови соли може да предизвика коремна болка, гадене, лошо храносмилане и диария. Тези оплаквания са по-чести, когато цинка е приет на гладен стомах, отколкото по време на хранене. Симптомите изчезват бързо след преустановяване приема на цинкови таблетки. 

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): Продължителното приемане на цинк във високи дози може доведе до дефицит на мед.

Продължителната употреба на Цинкорот® 25 mg таблетки намалява също усвояването на желязо. 

Ако приемате Цинкорот® 25 mg таблетки продължително време, е възможно да се наложи Вашият лекар да проследи концентрацията на микроелемента мед в кръвта Ви.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

България
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София
Teл.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Pharmacist using tablet pc at the hospital pharmacy

Цинкорот® 25 mg таблеткиСъхранение

https://zinkorot.bg/wp-content/uploads/2021/10/zinkorot-suhranenie-3.jpg
https://zinkorot.bg/wp-content/uploads/2020/03/blue_triangle_01-1.png
  • Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
  • Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковката след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
  • Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение. Не използвайте това лекарство, ако забележите, че опаковката е повредена или има признаци на фалшифициране.
  • Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.